เนื้อหาเฉพาะผู้ซื้อหนังสือ โปรดใส่รหัสผ่าน หาได้ที่หน้า 229 บันทัดที่ 2 คำแรก ใส่เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด  (หากไม่สามารถทำได้กรุณาติดต่อ Line@graphtechnic)