หัวข้อการใช้ Elliott Wave เพื่อการเทรดและลงทุน
หรือ หัวข้อเกี่ยวกับใช้ Technical Analysis และจิตวิทยาการลงทุน

โดย อ. กบ ธนกร คุ้มรำไพ , CMT, CFTe

  • เทรดเดอร์หุ้นและฟอเร็กซ์มืออาชีพ
  • วิทยากรสอนการลงทุนผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Technical Analysis
  • นักเขียนเบสเซลเลอร์ หนังสือ Elliott Wave “นับเวฟเป็นเห็นกำไร”
  • CMT จาก CMT Association
  • CFTe จาก International Federation of Technical Analysts

อัตราค่าวิทยากร 
100,000 บาท / 1ชั่วโมง
250,000 บาท / 2.5 ชั่วโมง

ผู้ฟังไม่เกิน 150 คน