สมัคร Forex + Gold Insider  ทดลองใช้งานฟรี 7 วันหลังจากนั้น 2997 บาท ทุก 3 เดือน
ในขั้นตอนนี้ให้กรอกรายละเอียดและเลือกวิธีการชำระเงินเบื้องต้น (ยังไม่มีการเรียกเก็บเงินในช่วง 7 วัน)