อ.ออกรายการ ชั่วโมงทำเงิน ช่อง TNN16
เกี่ยวกับความเชื่อผิด ๆ กับตลาดหุ้นและการลงทุนครับ