ลักษณะคอร์สสั้นครึ่งวัน – 1 วัน

คอร์ส/ หัวข้อที่เชี่ยวชาญ

 • Elliott Wave: Introduction to Elliott Wave
  • จุดเด่น : สอนการนับเวฟด้วยแนวทางที่ง่ายที่สุด เริ่มต้นด้วยวิธีที่ถูกต้อง
 • Technical Analysis
  • จุดเด่น : เน้นเรื่องของ Price Action ที่เข้าใจง่าย ไม่ต้องใช้ Indicator ซับซ้อน
 • Trend Following Trading System
 • Trading Psychology

ผลิตภัณฑ์ที่เชี่ยวชาญ

 • TFEX : USD Futures, S50 Index Futures, Gold Futures
 • หุ้น
 • ฟอเร็กซ์

หรือสามารถนำเสนอหัวข้อที่ต้องการได้

เหมาะสำหรับ : บริษัท หลักทรัพย์ หรือการลงทุนที่เกี่ยวข้องที่ต้องการให้ความรู้แก่ลูกค้าคนสำคัญ

คุณวุฒิผู้สอน

อ.ธนกร คุ้มรำไพ CMT, CFTe
CMT Chartered Holder หรือ จาก CMT Association
(ผ่านทั้ง 3 ระดับ/ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิคที่มีใบอนุญาตต้องการสอบผ่านเพียง 1 ระดับ)

CFTe จาก International Federation of Technician
(ผ่านทั้ง 2 ระดับ/ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิคที่มีใบอนุญาตต้องการสอบผ่านเพียง 1 ระดับ)

ขอสงวนสิทธิ์
1. ไม่รับงานจากโบรกเกอร์ที่ไม่มีใบอนุญาตจาก ก.ล.ต.
2. ไม่มีการบันทึกเพื่อเผยแพร่ซ้ำ