มกราคม 2023

ตุลาคม 2022

คลื่นย่อย Elliott Wave ทุกฟอร์ม (พร้อมตัวอย่าง)

By |2022-10-19T00:08:58+00:00ตุลาคม 18, 2022|Method|

การนับคลื่น Elliott Wave มักไปผิดทาง เพราะละเลยกฎที่สำคัญ ได้แก่ "จำนวนคลื่นย่อย" ที่ประกอบร่างกัน เป็น [...]

สิงหาคม 2022

กรกฎาคม 2022

Elliott Wave กับการใช้เวลาในแต่ละคลื่น Bitcoin TF H4

By |2022-08-03T06:41:35+00:00กรกฎาคม 22, 2022|Method|

Elliott Wave กับการใช้เวลาในแต่ละคลื่น Bitcoin TF H4 (เป็นข้อสังเกต ตำราไม่ได้กล่าวไว้ หรืออาจกล่าวไว้ข้าพเจ้าไม่ได้อ่าน) . [...]

สิงหาคม 2021

ดัชนีชี้นำราคาทอง | XAU Leading Gold Spot

By |2021-08-11T06:38:50+00:00สิงหาคม 10, 2021|Method|

XAU หรือ ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมทองคำและโลหะเงินตลาด Philadephia Exchange ซึ่งนำราคาหุ้นบริษัทเหมืองทอง 16 บริษัทมาคำนวณ [...]

มกราคม 2021

เมษายน 2020

ใช้ระดับ Fibonacci อย่างไรใน Elliott Wave

By |2022-08-03T06:39:40+00:00เมษายน 22, 2020|Method|

ความสัมพันธ์จากอนุกรม Fibonacci กับทฤษฎีคลื่น Elliott Wave เป็นเครื่องมือที่ต้องใช้ร่วมกัน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะใช้งานได้อย่างไม่เต็มที่ ระดับ Fibonacci [...]

Go to Top