elliott wave masterclass online course

Elliott Wave กับการใช้เวลาในแต่ละคลื่น Bitcoin TF H4 (เป็นข้อสังเกต ตำราไม่ได้กล่าวไว้ หรืออาจกล่าวไว้ข้าพเจ้าไม่ได้อ่าน)

.
คลื่น 4 ของท่อนขาลง 12/05 – 6/06 ใช้เวลา 150 แท่ง
จบ 4 ลงมาคลื่น 5 เร็วแรงใช้เวลาครึ่งเดียวของ 4 คือ 75 แท่ง
เมื่อคาดว่าจบ 5 ดีดกลับเป็น 1 – 2 หรือ A – B ผ่านไป 150 แท่ง
แสดงให้เห็นว่าการพักเพื่อไปต่อหรือกลับตัว(คาดการณ์)
นั้นใช้เวลานานกว่าช่วงที่เป๋นแนวโน้ม
.
ป้จจุบันสายมูนเริ่มมีความหวัง จะเป็น 3 หรือ C
หากขึ้นต่อเร็วแรงจะไปจบที่ 75 แท่ง 27/07
หรือ 150 แท่ง H4 ที่ 7/08 ลองลุ้นกันดู
.
แต่ถ้าจบเลยร่วงลงมาต่ำกว่า 18750 ก็เป็นระดับที่ Cancel มุมมองกลับตัวทั้งหมด
Bitcoin Elliott Wave Time