– Clear water has no fish –
เป็นสุภาษิตจีน
ที่หมายความว่า
.
“ในน้ำใส ๆ ไม่มีปลาให้จับกินหรอก”
.
ฝูงปลาจะชุกชุมอยู่ที่บริเวณ “น้ำขุ่น ๆ”
หรือ “Muddy water”
เพราะเป็นบริเวณที่มีแหล่งอาหารชุกชุม
ตลาดก็เช่นเดียวกัน
จะมาหวังทำกำไรแบบจับปลากินง่าย ๆ
ในสภาพแวดล้อมที่ทุกอย่างชัดเจน
เทรนด์สวยงาม ตลาดนิ่ง ๆ ตลอด
ย่อมเป็นไปไม่ได้
.
ตลาดฟอเร็กซ์นั้น
เปรียบเสมือน “Muddy water”
กล่าวคือ มีความสับสนและผันผวน
ไม่สามารถมองทุกอย่างเคลียร์ 100%
.
ดังนั้นการจะบอกว่า
ที่เทรดไม่ดี ที่ล้างพอร์ต
เป็นเพราะตลาดผันผวนผิดปกติ
เป็นข้ออ้างที่ใช้ไม่ได้
หากคิดเช่นนั้น ก็ไม่สมควรอยู่ในตลาด
และยึดการเทรดเป็นอาชีพ
.
สิ่งที่ต้องทำในการเทรดให้ดีในทุกสภาวะ
1. พัฒนาทักษะการเทรด
ทั้งเทคนิควิธี จิตวิทยาและ MM
ดั่งการหาและใช้เครื่องมือที่ดีในการจับปลา
.
2. มีความพยายามและทรหดอดทน
การฝึกให้เก่งไม่สามารถทำได้ชั่วข้ามคืน
ต้องใช้เวลา เป็นงานที่ไม่ง่าย
ต้องทำต่อเนื่อง ไม่ออกไปจากตลาดเสียก่อนที่จะหาส่วนผสมของตัวเองเจอ
.
เมื่อทักษะและความพยายามมาถึงพร้อม
จะจับปลาในน่านน้ำไหนก็ไม่ใช่เรื่องยาก