ความสัมพันธ์ Fibonacci ของคลื่น Elliott Wave รูปแบบต่าง ๆ จะช่วยหาจังหวะเข้าออก และวิเคราะห์โครงสร้างราคา ด้วย Elliott Wave อย่างแม่นยำ