elliott wave masterclass online course

ความสัมพันธ์จากอนุกรม Fibonacci กับทฤษฎีคลื่น Elliott Wave เป็นเครื่องมือที่ต้องใช้ร่วมกัน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะใช้งานได้อย่างไม่เต็มที่ ระดับ Fibonacci จะช่วยหาจังหวะเข้าออก และวิเคราะห์โครงสร้างราคา ด้วย Elliott Wave อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ยากอย่างที่คิด

อย่างไรก็ตาม ตามแนวคิดของสำนัก Elliott Wave Principle นั้น 95% ของการใช้ Fibonacci นั้นไม่ใช่กฎ ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า “ข้อชี้แนะ” หรือ “Guidelines” กล่าวคือใช้ช่วยในการนับเวฟเท่านั้น

ยกตัวอย่่างเช่น คลื่น Impulse มีเมื่อเช็กกฎหลัก ๆ ครบแล้ว คลื่น 2 ไม่ต่ำกว่าจุดเริ่มต้นของคลื่น 1 /คลื่น 3 ไม่สั้นที่สุด/ คลื่น 4 ไม่ต่ำกว่ายอดคลื่น 1 และจำนวนคลื่นย่อยเช็กถูกต้องแล้ว ถือว่าเป็นคลื่น Impulse แล้ว

เสร็จแล้วเราจึงดูระดับ Fibo เช่น คลื่น 2 ควรจะย่อประมาณ 0.618 ของคลื่น 1 หรือคลื่น 3 ควรจะยืดไปที่ 1.618 เท่าของคลื่น 1 ซึ่งถ้าได้ตามนั้น เราก็จะมั่นใจในการระบุคลื่น Impulse นี้

แต่ทว่าหากระดับ Fibo ไม่เป็นไปตามนั้นข้อชี้แนะ เช่น คลื่น 2 ย่อหลุดไปที่ 0.886 เท่าของคลื่น 1 หรือคลื่น 3 ขึ้นไปเพียง 1.236 เท่าของคลื่น 1 ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ หากกฎยังถูกต้องก็ถือว่าเป็น คลื่น Impulse ได้อยู่นะครับ

เราไปดูกันเลยว่า ข้อชี้แนะทางด้าน Fibo กับ Elliott Wave มีอะไรบ้าง